LINE-UP:

LA FRACTIONTOTAL CHAOSPARANOID VISIONSHORROR VACUIOMIXLHTHE WRETCHED OF THE EARTHADACTA SKANKANABADDON – TRIBUTE TO ZAKON ŻEBRZĄCYCH – DREAD MESSIAHŁYSE PAŁYELEKTRYCZNY WĘGORZTHE PAUDEHET SINNWIELKI MROKBONEHARMKSYKRÓLÓWCZANA SMUGANA KRAWĘDZI – NIEOGARNIĘTE