LINE-UP:

SCHIZMA – KARCER – THE STUBS – 1984 – HIOB DYLAN – DYYM – DEMOLKA – DZIEŃ PO DNIU – BLITZED – FUTURE – BEŁKOT – RADUGA – CIARY – WONDERFUL LIFE – WIELKI LAS – FAUL TECHNICZNY – HUGAYZ