GOVERNMENT FLU – TRZECIE PODEJŚCIE ORAZ ODD MAN OUT Z USA – KOLEJNE POTWIERDZONE ZESPOŁY

gr_02
GOVERNMENT FLU – hc’80 Polska/Niemcy bc_icfb_ic

ODD MAN OUT – hc USA bc_ic