PRZYKRA INFORMACJA Z OSTATNICH DNI

„W nocy z soboty na niedzielę zmarł Tomasz Komorek z Lublina, znany szerzej jako Mrówa. Niezapowiedziana śmierć dopadła go poza granicami Polski, dlatego dziś jego rodzina potrzebuje od nas wsparcia finansowego by Mrówa mógł „wrócić” do domu. Jeżeli możecie, wesprzyjcie ich choćby skromnym datkiem. Lubelska załoga, przy współpracy z rodzina Mrówy, uruchomiła konto na które można wysyłać datki.”

Małgorzata Świeboda
24 1560 1195 0095 1137 3018 0001

– wpłata z dopiskiem „MRÓWA”